MAD Studio (Karlshamn)

MAD Studio i Karlshamn är en del av NetPort Science Park. Inspirationen till skapandet av MAD (MAD står för Machine Art Design) kommer från FabLab formatet. Grundtanken med MAD är, i sann Makerspace-anda, att de som kommer till studion är med och skapar den genom sitt arbete. Tekniker som utforskas är bland annat CNC, laserskärning, 3D-printing och mikrokretsar.

Du kan hitta info om medlemskap här.

 

För mer information, kontakta:

Peter Bengtsson (MADstudio@netport.se)