Makerspace Åmål

Makerspace Åmål står främst personers egna idéer och intressen i fokus. Verksamheten (som öppnade sina lokaler 1 april 2014) har haft fokus på unga men under 2015 finns planer på att utvidga konceptet till att välkomna makers i alla åldrar. Projektet drivs i kommunal regi och värdesätter såväl den individuella utvecklingen såväl som den kollektiva idén.

 

För mer information, kontakta:

Frida Stålhandske 076- 621 98 29
Stefan Jacobson 0532- 17100