Finansiering av föreningsverksamhet

Det finns lite förenklat fyra typer av finansieringskällor för ett makerspace som drivs i ideell regi:

  1. Pengar som medlemmarna betalar in (medlemsavgifter, material, etc)
  2. Pengar som funktionärer drar in åt föreningen (workshops, föreläsningar, sälja material, etc)
  3. Bidrag och stöd som man ansöker om (kommunala stödpengar, stiftelser, projektpengar, etc)
  4. Sponsring och donationer från företag och privatpersoner (utrustning som kan avvaras, exponering mot medlemmarna, etc)

Oftast krävs en kombination av flera typer av finansiering för att få verksamheten att gå runt och varje kategori har sina för och nackdelar och värt att tänka på kan vara följande:

  1. Medlemsavgifterna brukar behöva vara låga för att det ska bli tillräckligt många medlemmar som vill vara med.
  2. Funktionärernas tid är redan begränsad då den görs ideellt vilket gör att all tid som görs på extern aktivitet för att finansiera minskar den tid som kan läggas på föreningens egen verksamhet.
  3. Att skriva bra ansökningar är svårt och tidskrävande. Det är lätt att dra på sig administration eller andra ansvar som skäl tid och energi från ordinarie verksamhet.
  4. Donerad utrustning är inte alltid det föreningen behöver (skrotupplag) och sponsring kan kräva tid och goda kontakter för att få till från privat näringsliv.

Tips på hur medlemsavgifter kan fungera

Tips på vilka bidrag man kan söka