Makers (Trollhättan)

På Strandgatan 29, precis vid kanalen i centrala Trollhättan hittar du Makerspacet Makers. På deras snygga hemsida (och aktiva närvaro på sociala medier, se länkar nedan) kan du läsa mer om planerade aktiviteter och hur du bli medlem.

För mer information, kontakta:

Elin Behrns, 0721600107, ordforande@wearemakers.se
Agniezka Piaseca , viceordforande@wearemakers.se
Anna Powell, kassor@wearemakers.se
Hanan Gadd, sekreterare@wearemakers.se