Folklab

Folkets Hus + Fablab* = Folk Lab

Folk Lab skapar mening. Socialt och digitalt. Vi gör pop-up labs, workshops och utbildning och tillsammans bygger vi aktiva mötesplatser och digitala lab. Allt för att fler skall delta i den akuta omställningen till en hållbar värld.

Kontakta dem via hello@folklab.nu eller besök deras hemsida, facebook-sida, eller instagram.