Starta ett Makerspace

Är du sugen på att starta ett Makerspace? Kul! Ett Makerspace kan drivas i väldigt olika storlekar och former, och det finns många goda exempel från Sverige och världen hur man kan bygga upp sin organisation.

Största utmaningarna brukar vara att hitta en lokal, lösa finansiering, samt att vara tillräckligt många som kan driva så det blir någon verksamhet.

Läs mer om finansiering av ideella föreningar här

Se även vår FAQ för hur man startar och driver ett Makerspace här i Sverige.

Några tips för att hitta lokal

  • Undersök möjlighet att samutnyttja med annan verksamhet så ni kommer igång (företag, skola,  kommun, bostadsrättsförening, garage, etc)
  • Kolla efter lokaler i områden som står tomma av olika anledningar (ombyggnation, etc)
  • Kolla efter lokaler i områden som vill aktivera lokalbefolkningen även efter arbetstid (industri-områden, science parks, inkubatorer)

Några tips för att komma igång

  • Börja med att kontakta något närliggande makerspace för att få ett studiebesök och höra lite hur dom har gjort.
  • Uppfinn inte hjulet utan fråga efter stadgar, dokumentmallar, utbildningsmaterial, avtal, från andra makerspaces. Se exempelvis olika föreningars wiki-sidor
    1. Stockholm Makerspace Wiki
    2. MakersLink Wiki