Driva ett Makerspace

Att driva och hålla ett Makerspace tillgänglig, fungerande och intressant över tid kan ha sina utmaningar. Utrustning ska fungera, medlemmar ska aktiveras och utbildas, hyror ska betalas och volontärer som har tid / lust / kunskap är en ständig bristvara för de flesta ideella föreningar.

Vi rekommenderar att man lär av vad andra Makerspaces har gjort genom att ta kontakt med närliggande Makerspaces för att göra studiebesök och hitta samarbeten. Det årliga riksmötet som Makers of Sweden arrangerar brukar också vara ett ypperligt tillfälle att få se andra verksamheter då det normalt hålls på olika makerspaces runt om i Sverige varje år.

Läs mer om att driva sitt makerspace:

Utbildning och kunskapsdelning

Hur finansierar jag mitt ideella makerspace?

FAQ – Vanliga frågor och svar kring att driva makerspaces