Vad är ett Makerspace?

Ett Makerspace är en plats dit privatpersoner kan komma för att skapa, låna verktyg och utrustning och praktiskt utforska hur saker fungerar, inom praktiskt taget alla former av hantverk och områden. Snickra, sy, löda, programmera, 3d-printa, laserskära, svarva, svetsa, och allt annat tänkbart utifrån vad just det lokala makerspacet är utrustad med för förutsättningar och verktyg. Läs mer om Makerrörelsen här.

Kärt barn har många namn, och ordet ”Makerspace” används allt som oftast synonymt med besläktade FabLab och Hackerspace. Det finns förstås vissa skillnader mellan dessa koncept (som vi inte behöver gå in på just här), men grundtanken är en och densamma, nämligen att i dessa miljöer skapa en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer.

IMG_0493

Man kan likna ett Makerspace vid ett gym, men istället för att gå och träna din biceps, kan du gå till ett Makerspace för ett pass kreativ hjärngympa, för att utveckla din idé eller helt enkelt skapa något för skapandets skull. Makerspaces fungerar ofta väldigt likt gym, med medlemmar som jobbar sida vid sida och som har delad access till en miljö för att utöva sina intressen. Spektrat av intressen bland medlemmar på Makerspaces är brett, från elektronik och programmering till virkning. Gemensam för Makers är kärleken till att lösa problem och skapa, själv eller tillsammans med andra.

IMG_0481-2

Makerspaces ses ofta som en del i den s.k. Maker-rörelsen en, helt opolitisk och oreligiös, rörelse som förknippas tillverkningstekniker, tidigare för dyra och omständliga för privatpersoner att hantera, gjorts tillgängliga bland annat genom att priser gått ner och liksom storleken på maskinerna och komplexiteten i användningen av tekniken. Vanliga tekniker i Makerrörelsen är 3D-printing, laserskärning och lödning (elektronik). Men trots att dessa tekniker blivit tillgängliga, och det är fler och fler som vill ha tillgång till verktygen, betyder det inte att var man själv vill äga alla dessa prylar själv.

IMG_0580-2

Särskilt i trångbodda stadsmiljöer blir det varken ett yteffektivt eller kostnadseffektivt att själv sitta på en verktygs och maskinpark i sin lägenhet…En annan variabel är behovet av kunskap, för att även om tekniken finns tillgänglig betyder det inte nödvändigtvis att vi alla har kunskaperna som krävs för att behärska den på ett sätt som vi vill och att vi därigenom blir beroende av att lära från andra. Och även om man har såväl verktyg som kunskapen att använda dem, kan man behöva inspiration och hjälp från omgivningen att utveckla hur verktygen och kunskapen kan bidra till att ge uttryck för en idé.

Ett Makerspace är en miljö där kunskap, verkstyg, idéer smälter samman. Idag finns uppskattningsvis 1000 makerspaces runtom i världen. En längre redogörelse för Makerrörelsen finns att läsa på Stockholm Makerspace hemsida, men självklart hittar du även mer information ute på nätet och Wikipedia.

Om du är nyfiken på Makerspaces, tycker vi att du skap ta chansen att besöka ett. Då kan du själv bilda dig en uppfattning om hur ett Makerspace skulle kunna vara en miljö där du och dina idéer kan få en plats att utvecklas i samverkan med andra som delar intresset för problemlösning och utforskande av gränslandet mellan traditionellt hantverk och den senaste tekniken.

Sugen på att läsa mer?

En längre artikel om Makerspaces och Makerkultur kan du läsa på Stockholm Makerspace blogg

(text: Filippa Malmegard)