Leader – Stöd för landsbygdsutveckling i glesbygd

Leader är till för glesbygd (rural area) och Sverige är delat i områden som består av ett antal kommuner. Ofta är en svensk storstad omgiven av en massa glesbygd så ett Makerspace i en stad kan ofta ändå söka bidrag. Man får kolla med respektive ”Leader-område”.

Typiska bidrag från Leader är mellan 100k och en dryg miljon sek. Projekt ska innehålla någon form av eget ideellt arbete och vara klart på några år. Precis som för Makers så handlar det om att göra! Helst något som är nytt för området och framför allt något som ortens innevånare har nytta av.

Ibland har Leader speciella bidrag som t.ex. kan inspirera sökande i någon positiv riktning. En resa för en grupp nyfikna till ett befintligt MS kan då få bidra runt 20 – 50 tusen kr. OBS. som EU bidrag så skulle det säkert gå att åka till ett annat EU-land. De flesta EU-länder har fler och större MS än Sverige och Leader har som mål att stödja samarbete mellan EU-länder.

Leader är i princip en förening med en styrelse som kallas LAG (Local Area Group) som består av 1/3 föreningspersoner, 1/3 företagare och 1/3 kommunfolk. Sverige är indelat i ca 40 områden med varsin förening. Alla föreningar följer EUs 7 års perioder men pga. pandemin blev det en förskjutning. Nuvarande period kallas 2023 – 2027 och har just startat.

Denna länk bör leda er till en karta över Leader-områden för perioden 2023-2027.  Leader Sverige. OBS, tidigare period hette 2014-2022 men på grund av pandemin blev det ett stökigt byte och de ”nya” föreningarna är inte riktigt i fas. Det bör finnas en karta som visar vilka delar av ert område som är klassat som ”tätort” och alltså INTE kan söka Leaderbidrag. Dock, tolkningen av gränserna är diffusa.

Steg för ansökan

Steg 1 – Hitta rätt förening

Första steget om ni vill ha bidrag är att hitta ert kansli! Studera Leader sveriges hemsida och titta vilka som sitter i deras LAG! Det kan mycket väl vara någon ni känner! De som representerar er har ju olika intresseområden så fundera på vem som är mest intresserad av er verksamhet.

Steg 2 – Motivera vad bidraget ska vara till

Steg två är vad ni vill ha bidrag till. Några typiska exempel finns längre ner på den här sidan och fler finns säkert på Leader-områdets hemsida

Steg 3 – Besök kansliet

Steg tre är ett besök hos kansliet. Det är deras uppgift att fördela alla pengar så bra som möjligt. Ring först men försök få till ett fysiskt möte! Det är inte deras egna pengar och det som finns kvar mot periodens slut kan flyttas till andra områden vilket inte är kul för dem.

Exempel på bidrag
Ni kan skaffa typiska MS-verktyg som 3D skrivare/kameror, elektronik utr. laserskärare datorer och stor-TV osv. Dvs. ett typiskt MS-verkstad för ett par hundra tusen. Om ni kan låna/hyra en lokal så kan ni t.ex. rusta den med möbler, extra isolering, bättre värmesystem osv. Eller, om vi har större ambitioner som t.ex. att konvertera fossil-drivna fordon typ bilar, A-traktorer. vespor eller båtar till eldrift och råkar kunna få tag på en billig tomt. Då kan ni ju sikta på ett större projekt. Skulle ni då komma upp i miljonbelopp så kommer säkert Leader-kansliet att vilja prata om medfinansiering och liknande. Ta inte det som något negativt. Medfinansiering kan t.ex. vara en lokal som ni får låna. En lokal värderas till ”marknadspris” även om den stått tom i generationer. Kolla med kommunen!
Leader handlar om att göra rejäl skillnad som påverkar orten ordentligt. Tänk fritt, tänk som en ”maker” och prata med Leader personerna! Dvs. både de på kansliet och era lokala representanter i LAG.

Redovisning till Jordbruksverket.

Jordbruksverket (JV) är EUs ansvariga departement för Leader i Sverige. De ansvarar för vilka kommuner som på vilka villkor får bilda ett område. De har även ansvar för ekonomi och projektens redovisning.
När man söker ett Leader-bidrag möter man det lokala kansli som är beroende av att få många sökande som möjligt. Därefter går ansökan och ofta även diskussionen vidare till LAG som består av 3 personer från varje kommun (de flesta helt ideella). Under denna period är alla på ”samma” sida och mycket positiva eftersom alla vill skapa bra projekt! Cirka ett halvår efter projektstarten börjar redovisningen som man gör online till JV JordbruksVerket.
Man bör veta och ha respekt för att JV har som statligt verk rätt att utfärda böter!

Törs man då söka Leader-bidrag?

Jo men visst. Kända risker går ju ofta bra att hantera. Här kommer några tipps. Vid stora projekt bör man lägga in en summa för en konsult som sköter redovisningen. Helt ok men tala med kansliet först.
Börja redovisa tidigt och gärna i måttliga belopp. T.ex. 10% av totala projektet i taget.
Beskriv alla poster i er ansökan med lite marginal för framtida tolkningar. T.ex. skriv inte bara ”en dator” utan snarare ”en lämplig dator inklusive eventuellt nödvändiga tillbehör”.
I ansökan finns platser för ”kommentarer”! Använd dessa så ni får framtida diskussionsrum.
Stäm gärna av tveksamheter med ert Leader-kansli. Om ni träffar dem så se då till att få protokoll eller följ upp via mejl med svar från kansliet. Osäkert om det har någon betydelse men det finns en övervakande svensk grupp som kallas LUS och en övergripande EU-organisation som heter ELARD. Dvs. bra dokument är bra då vi själva ju bara är ”ideella”.

Kom ihåg att hela maker-rörelsen handlar om att göra tillsammans och lära av varandra. Detta gäller i högsta grad även för bidragsarbete. Det är lätt hänt att någon enstaka medlem tar på sig förmycket arbete vilket sedan leder till att projektet blir både det första och det sista.
Dvs. arbeta tillsammans och lär av varandra!

Till sist. Ovanstående har jag skrivit ned för att jag råkade ha kunskapen. För att det skall bli riktig hjälpsamt skulle vi behöva forma en grupp som medlemsföreningar kan kontakta och diskutera sina specifika ansökningar. Har ni någon/några personer i er förening som kan/vill vara med i en ”bidragsgrupp? Hör av er till:
> Stefan Aurusell, Tel. 073 985 4909 Mejl. stefan@aurusell.se