Årsmöte 2022

Den 10:e December är det dags igen för Årsmöte. Den här gången in hos Helsingborg Makerspace.

Det kommer självklart finnas möjlighet att delta digitalt för de som inte har möjlighet att resa till Helsingborg. Vi kommer att skicka ut möteshandlingar senast 3 veckor innan mötet, och i samband med det även återkomma med vald digital lösning för mötet.

Till riksmötet har varje medlemsorganisation rätt att utse upp till tre ombud som har rösträtt på riksmötet. Men ni får naturligtvis vara fler personer som deltar på mötet.

Ni har även möjlighet att skicka in motioner till riksmötet. De ska vara oss tillhanda senast 4 veckor innan riksmötet (det vill säga senast 12:e november). Förslag som inkommer efter den 12:e november kan tas upp på mötet under övriga frågor.

Vill du söka styrelsen för Makers of Sweden 2023, eller nominera någon du känner, kontakta gärna valberedningen.

Posted in Blogg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *