Bidrag man kan söka

Vi har sammanställt några olika källor till bidrag som kan vara intressanta för en ideell förening att ansöka om.

Makers of Sweden jobbar med en arbetsgrupp kring finansieringsfrågor för att dela erfarenheter mellan makerspaces i sverige. Vill / kan man bidra så får man gärna höra av sig med tips och frågor till: Stefan Aurusell, Tel. 073 985 4909 Mejl. stefan@aurusell.se

Eu-metoden Leader – Stöd för landsbygdsutveckling i glesbygd

Sverige är indelat i 40 lokala föreningar där projektstöd för landsbygdsutveckling kan sökas inom ramen för EU-metoden Leader. Du kan söka fram vilken förening du ska vända dig till samt hur det fungerar på Leader Sveriges hemsida. Hur detta kan användas av makerspaces kan du även läsa mer om på vår sida om stöd för landsbygdsutveckling.

Kommun & region – Stöd till föreningar

Många kommuner och regioner har olika typer av bidrag till föreningar. Kontakta din kommun för att höra mer vad som finns att tillgå.

Exempelvis kan föreningar i Stockholm utgå från denna lista på olika typer av stöd till föreningar.

Eller se vilka krav som Stockholm ställer för för att få subventionerad hyra på lokaler.

Stiftelser – Bidrag för folkbildning, kultur och utbildningsinsatser

Se Länsstyrelsernas databas för vilka stiftelser som i ditt närområde