Organisationen Makers of Sweden

Makers of Sweden är en organisation som syftar till ökad samverkan mellan Makerspaces och makerintiativ i Sverige, något vi tror är till gagn för såväl kreativa individer som det svenska innovationsklimatet i stort.

Vi driver frågor för att underlätta verksamheten för Sveriges alla makerspaces, och vill att du och ditt Makerspace ska snurra på och utvecklas.

Årligen hålls årsmöten där olika makerspaces träffas och diskuterar vilka frågor vi ska driva och vad som är viktigt att fokusera på framöver.

Nyckelfrågor vi driver

– Hur kan vi göra det lättare att starta ett Makerspace?

– Hur kan Makerspaces samverka bättre sinsemellan?

– Hur kan vi Makerspaces, förankra en förståelse för verksamheten för allmänheten, men även förklara konceptet för politiker och näringsliv, så att finansiering och fortsatt existens kan säkras på hållbart sätt?

 

Vill du vara med?

Hör av dig till oss genom att skicka ett mail om du vill att ditt makerspace ska vara representerat!