Organisationen Makers of Sweden

Makers of Sweden är en organisation som syftar till ökad samverkan mellan Makerspaces och makerintiativ i Sverige, något vi tror är till gagn för såväl kreativa individer som det svenska innovationsklimatet i stort.

Vi driver frågor för att underlätta verksamheten för Sveriges alla makerspaces, och vill att du och ditt Makerspace ska snurra på och utvecklas.

Årligen hålls årsmöten där olika makerspaces träffas och diskuterar vilka frågor vi ska driva och vad som är viktigt att fokusera på framöver.

Vilka organisationer kan gå med?

Driver du ett Makerspace på ideell basis som är öppen och tillgänglig för alla (antingen med eller utan kostnad)? Då vill vi att du ansluter dig till oss! Skicka ett mail till oss så hjälper vi ert Makerspace att bli medlem. Medlemsavgiften är 100kr per år och förening för att vara ansluten till Makers of Sweden och alla medlemsföreningar har rätt att skicka 3 representanter till det årsmötet.

Utdrag ur föreningens stadgar:

För att antas som medlemsorganisation krävs att organisationen är en ideell förening med
ett organisationsnummer. Medlemsorganisationen skall bedriva verksamhet i enlighet
med förbundets värdegrund och godkänna förbundets stadgar.

Nyckelfrågor vi driver

– Hur kan vi göra det lättare att starta och driva ett Makerspace?

– Hur kan Makerspaces samverka bättre sinsemellan?

– Hur kan vi Makerspaces, förankra en förståelse för verksamheten för allmänheten, men även förklara konceptet för politiker och näringsliv, så att finansiering och fortsatt existens kan säkras på hållbart sätt?