Om oss

Makers of Sweden är ett projekt som syftar till ökad samverkan mellan Makerspaces och makerintiativ i Sverige, något vi tror är till gagn för såväl kreativa individer som det svenska innovationsklimatet i stort.

Under åren vi engagerat oss tillblivelse och drift av Stockolm Makerspace (projektet startade i Mars 2012), har vi nämligen sett hur det bubblat upp initiativ runtom i Sverige. Vi har också sett bevis på att Makerspaces är ett flexibelt samverkansformat som kan adressera en mångfald av varierande behov, från storstadsbons trångboddhet till glesbygdbons behov av gemenskap. Gemensamt för alla Makerspaces och Makerinitativ finns grundtanken att delning av kunskap, verktyg och idéer i kreativa, öppna ”verkstäder” främjar utveckling av såväl individer som orter som det nationella innovationsklimatet.

I bloggen och Facebook-sidan för Stockholm Makerspace har vi skapat en kanal för kommunikation där vi strävat efter att informera och inspirera, inte bara kring Stockholm Makerspace-projektet utan även, om den internationella Makerrörelsen i stort. Vi fått många frågor från nyfikna individer och allmänhet såväl som politiker och näringsliv. Vanliga frågor har varit:

– Vad är ett Makerspace?

– Hur hittar jag ett Makerspace?

– Hur startar jag ett Makerspace?

 

Maker-Sverige och framtiden

I takt med att fler Makerspaces och maker-initativ nu finns runtom i Sverige väcks nya frågor, frågor vi hoppas kunna utveckla och diskutera för att utveckla Maker-sverige. Dessa frågor är bland annat:

– Hur kan vi göra det lättare att starta ett Makerspace?

– Hur kan Makerspaces samverka bättre sinsemellan?

– Hur kan vi Makerspaces, förankra en förståelse för verksamheten för allmänheten, men även förklara konceptet för politiker och näringsliv, så att finansiering och fortsatt existens kan säkras på hållbart sätt?

 

Med det sagt, hoppas och tror vi att 2015 kommer bli ett spännande år för Maker-Sverige!

/Stockholm Makerspace genom Filippa Malmegård och Erik Cederberg