Starta ett Makerspace

Är du sugen på att starta ett Makerspace? Passa då på att läsa på om andra erfarenheter, eftersom de kan spara dig tid och möda! Här på Makers of Sweden hittar du en överblick av kända Makerspaces och Maker-initativ i Sverige. Har du möjlighet är det en bra idé att göra studiebesök på ett Makerspace, då får du inspiration och idéer på lösningar, men framförallt information som kan hjälpa dig förverkliga din vision.

– På Stockholm Makerspace hemsida (www.makerspace.se) kan du läsa om Crowdfunding-kampanjen som blev startskottet för Sveriges idag till medlemsantal sett största Makerspace. Crowdfunding-finansiering har visat sig vara en framgångsrik formel även för uppstart av Makerspace även på andra ställen, och tycks vara ett bra sätt att söka finansiering och samtidigt undersöka allmänhetens intresse för projektet. Erfarenheterna från Stockholm Makerspace finansierings-fas finns även beskrivna i en studie från Handelshögskolan: A Qualitative study of Crowdfunding among IT entrepreneurs in Sweden.

– På Stockholm Makerspace hemsida (www.makerspace.se) kan du även få glimtar från Makerspaces som besökts runt om i världen, exempelvis

Reportagen ger inblick i de många olika sätt på vilka ett Makerspace kan ser ut och kan förhoppningsvis inspirera dig.

Bra Wiki-resurser på webben är även de följande:

How to Make a Makerspace (Artisans asylums blogg)

(text: Filippa Malmegard)