Medlemsavgifter

De flesta makerspaces väljer att ha någon form av medlemsavgift för att vara med i föreningen och delta i verksamheten. Beroende på vilka förutsättningar för finansiering som föreningen har kan det variera stort. Det kan vara allt från en symbolisk årsavgift till lite högre månadsavgifter.

Perioden för framförallt årsavgifter kan också variera. Vissa föreningar väljer att avgifter utifrån fasta datum som kalenderår eller termin, vilket gör det lätt att administrera men kan få nya medlemmar att tveka kring att hoppa på mitt i en termin. Andra föreningar väljer att ta ut avgifter utifrån det datum man registrerat sig, vilket kräver lite mer av IT och administration för att hålla koll på men blir väldigt lätt för nya medlemmar som upptäcker ett makerspace att bara gå med direkt. Här kan öppna administrationssystem som MakerAdmin vara till nytta för att hjälpa till med ordning och reda.

Några vanliga exempel på upplägg kan du se nedan:

A. Medlemsavgift (årsvis) + Labb-avgift (månadsvis)

Att ha två nivåer på medlemskap utifrån hur mycket man har tänkt vara i lokalen är ett väl beprövat sätt. Makerspacet kan ha regelbundna öppettider och event dit alla medlemmar är välkomna. Och vill man ha egen nyckel och nyttja makerspacet när det passar en själv bäst så betalas en högre månadsavgift under den perioden (Labb-avgift)

Exempel på föreningar:

Stockholm Makerspace – 200 kr / år + 300 kr / månad för egen nyckel

B. Medlemsavgift (årsvis) + Engagemang (månadsvis / kvartalsvis)

Eftersom en ideell förening sällan kan betala ersättning till de som driver föreningen (styrelse, funktionärer, etc) kan ibland folks tid vara mer värt än pengar i kassan. Ett sätt att lösa det på är att kombinera årsavgiften för medlemskap med möjligheter att engagera sig för att få ytterligare förmåner. Exempelvis kan ett makerspace vara tillgängliga för alla medlemmar på öppettider när funktionärer är på plats och organiserar en öppen kväll. Som tack för att en funktionär håller öppet 2-3 gånger i månaden kan den då få egen nyckel och rätt att nyttja makerspacet för egna projekt på övrig tid. Detta kan som en sidoeffekt leda till att föreningen får väldigt många engagerade funktionärer som lär känna varandra och bidrar till att utveckla och driva föreningen. Ett annat exempel är att man kan få egen nyckel under en period mot att man håller utbildningar, workshops, marknadsföringsprojekt eller andra värdeskapande aktiviteter.

Exempel på föreningar:

Makerspace Linköping (MakersLink) – 300 kr / år + Engagera sig som kvällsvärd 6 pass för egen nyckel